Własne zdanie w polityce – polityka

Polityka rozbudza duże emocje. Każdy z nas posiada określone zdanie w danej kwestii, określone sympatie polityczne. Otwarcie potrafimy przyznać się do tego, z jaką partią polityczną bardziej sympatyzujemy, jakie projekty reform są naszym zdaniem dobre, a które niestety nie spotykają się z uznaniem z mojej strony. Opinie dotyczące szeroko rozumianej polityki są bardzo różnorodne i kształtowane są nie tylko przez bieżące wydarzenia polityczne, ale także poprzez pryzmat tego, w jakim środowisku się wychowaliśmy, jakie wartości zostały nam wpojone, , a ponadto jakie są nasze doświadczenia. Najczęściej ich wpływ jest tak duży na to, jak postrzegamy politykę oraz w jaki sposób oceniamy decyzje polityczne, że nawet sobie tego nie uświadamiamy. Z całą jednakże pewnością nie powinno się się bronić przed poznawaniem innych stanowisk, innych opinii na zagadnienie intrygujących nas wydarzeń na świecie. Równie ważne jest wypowiadanie swojego zdania, umiejętność obrony własnego stanowiska, a przede wszystkim przekonanie, że my również możemy coś przemienić w polityce, że możemy mieć na nią realny wpływ, a nie tylko stać z boku i przyglądać się następnym zmianom. Dlatego też warto szukać gazet, stron internetowych, przekazów medialnych, które będą w stanie nie tyle ukierunkować nasze przekonania polityczne, ile będą w stanie zmusić nas do pewnych refleksji, sprawić, że będziemy w stanie zająć określone stanowisko w danej kwestii. Nie powinniśmy wcale dzień w dzień śledzić na bieżąco wydarzeń politycznych, by móc wyrazić swoje opinie dotyczące chociażby wypowiedzi poszczególnych polityków. Musimy jednak wiedzieć, że wszystkie decyzje polityczne posiadają wpływ na nasze życie, i dlatego poprawnie jest potrafić wyrazić swoje zdanie w tej kwestii, nie tylko w trakcie wyborów, ale także w trakcie trwania kadencji Sejmu, czy Senatu.

Warto zobaczyć: polityka