Treść przekazu reklamowego

Skuteczna reklama to przede wszystkim stosowny przekaz. Im skuteczniejszy, tym szybsza i bardziej zadowalająca reakcja ze strony odbiorców reklamy. W treści przekazu reklamowego istotne jest zademonstrowanie tych korzyści, które wynikają ze skorzystania z oferty nadawcy reklamy. Taka reklama to głównie apel do nabywców, który może przybierać trzy formy.
Przekaz reklamowy może korzystać m.in. z apelu racjonalnego. Tutaj istotne jest odwoływanie się do konkretnych korzyści związanych z dokonaniem zakupu reklamowanego produktu. W wielu przypadkach treść takiego przekazu skupia się na jakości produktu, na jego licznych walorach , a dodatkowo funkcjonalności, w bardzo wielu sytuacjach w takim apelu podkreśla się też oszczędność jako jeden z najlepiej istotnych walorów produktu.
Reklama ma możliwość wykorzystać również apel określany mianem emocjonalnego. Taka treść musi się odwołać do uczuć odbiorców reklamy i wzbudzić w nich pozytywne emocje, dzięki którym szybciej podejmą oni decyzję o dokonaniu konkretnego zakupu. Nierzadko w takiej reklamie nadawca próbuje odwołać się do uczuć negatywnych, co natomiast jest zabiegiem dość ryzykownym i niebezpiecznym. Bardzo często wykorzystywane są zatem pozytywne emocje, takie jak: miłość, przyjemność oraz duma. Reklama może przybierać różne formy, wykorzystywane są róznorakie formy jej przekazu: gazeta, telewizja, internet, kino, telefon, szyldy, banery, dlagi reklamowe itd. Część z nich możemy zainicjować samemu, jak flagi reklamowe które zakupić można w specjalny sklepie – sklep z flagami.
Reklama ma możliwość skorzystać też z apelu moralnego, który opiera się na takich kategoriach, jak dobro i zło. Najczęściej taki apel pojawia się w reklamach o charakterze społecznym, kategorycznie w niewielu sytuacjach pojawia się w reklamie towarów zwykłego użytku.