Rozwód w kilku krokach

Rozwód nie jest sprawą najłatwiejszą, ani przyjemną. Ażeby zakończyć nieudane małżeństwo, należy dopełnić paru formalności. Na początku należy przeanalizować strategię rozstania. W sądzie można reprezentować samego siebie lub wynająć adwokata.

Pozew.
1. O ile wybierzemy adwokata ażeby nas reprezentował, to on sporządzi pozew rozwodowy. Natomiast pewne czynności prawne można podjąć samodzielnie, nie należy zgadzać się na wszystko, co proponuje prawnik. Powinno się pamiętać, iż pomimo tego, że wynajmiemy mecenasa, w sądzie i tak trzeba zeznawać. On w każdym momencie woli usłyszeć wersję obojga małżonków. Odpowedni adwokat – adwokat wrocław opinie pomaga zrozumieć wszystkie detale związane ze sprawą, jest to niezwykle przydatne w przypadku większości rozpraw sądowych.

2. Pozew rozwodowy możemy przygotować również sami. Wzór dokumentów można wyszukać na stronach internetowych sądów okręgowych lub w sekretariacie sądu. W pozwie trzeba zawrzeć:

• Z dużą uwagą opisany przebieg małżeństwa,
• Data urodzin dzieci, jeżeli już się takowe posiada
• Przyczyna rozpadu małżeństwa np. zdrada małżeńska,
• Czy będzie się dochodzić winy współmałżonka za rozpad małżeństwa,
• Czy mąż lub żona ma płacić alimenty,
• Czy zgadzasz się na podział majątku,
• Kto posiada korzystać z dotychczasowego mieszkania,
• Kto posiada sprawować opiekę nad dziećmi, czy druga strona posiada mieć ograniczoną władze rodzicielską oraz wysokość alimentów na dzieci.

Dowody.
1. Do pozwu powinno się dołączyć: akt małżeństwa, odpisy skrócone urodzenia swoje i dzieci, odpis pozwu i załącznik dla drugiej strony. Dodatkowo dołączamy wszelkie dowody na przebieg małżeństwa, które mogą być istotne w procesie.

2. Trzeba koniecznie go podpisać z datą i nazwą miejsca sporządzenia.

Składanie pozwu.
1. Przy składaniu pozwu, trzeba wnieść opłatę sądową mniej więcej 600 PLN. O ile kogoś nie stać na taki wydatek, można złożyć zwolnienie od kosztów.

Rozprawa.
Ażeby sąd mógł orzec rozwód, musi stwierdzić całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. O ile będzie miał uwagi, skieruje niedoszłych rozwodników do mediatora. Proces trwa zwykle od paru do kilkunastu miesięcy. Wszystko zależy od stopnia konfliktu.