Na czym polega praca architekta

Praca architekta lub biura projektowego polega na projektowaniu rzeczywistości dostosowanej do potrzeb w kontekście urbanistycznym, prawnym, technicznym i rynkowym.

To nie tylko funkcjonalne i techniczne rozwiązania, które zazwyczaj bywają bezsporne i mogą być rysowane przez wielu inżynierów.

To również projektowanie skutków, czyli umiejętność przewidzenia w każdym szczególe jak obiekt będzie funkcjonować kiedy już budowa się skończy.

Specjalistyczny architekt albo biuro projektowe stara się zrozumieć klienta, specyfikę jego działalności, metodę funkcjonowania, kulturę pracy, światopogląd.

To ma niewielkie znaczenie w sytuacji gdy skupiamy się na strukturze ścian, fundamentów lub dachów, decydujące – gdy zadamy sobie pytanie po co tak rzeczywiście powstaje ten budynek?

Wysoka jakość architektury bezpośrednio przekłada się na jakość funkcjonowania obiektu.  Architektura wypasioną ma możliwość być spektakularna, ale w bardzo wielu przypadkach uzależniona jest od tysięcy szczegółów, których nie posiadamy świadomości, dopóki nie staną nam na przeszkodzie. Architektura najwyższej jakości jest odpowiedzią na pytanie co najlepiej służy naszemu celowi. Epatowanie nowoczesnością ma możliwość drogo kosztować, co jest zupełnie uzasadnione w siedzibie spółki technologicznej albo dużego banku, a nie koniecznie potrzebne w piekarni albo klimatycznej restauracji o profilu historycznym.

Brak świadomości tych problemów u projektanta skutkuje marnotrawstwem środków, jeżeli już nie w metodę pewny (brzydota i niefunkcjonalność obiektów, niedostosowanie do kontekstu) – to w sposób pośredni, poprzez utracone potencjalne korzyści (utrata wizerunku, niechęć kontrahentów).

 

Nieznajomość przepisów nie zwalnia nikogo z obowiązku ich przestrzegania. Inwestujesz swoje pieniądze, masz pomysł, osobą która przez gąszcz przepisów i technologi bezpiecznie poprowadzi ciebie i twój pomysł jest aktualnie architekt Architekt Mikołów. Katowice są miastem rozwijającym się w dużym tempie, wymagającym najwyższych standardów jakości pracy architekta. Determinacja współudziałowca inwestycyjnego, upór i zręczność projektanta sprawia, że niemożliwe wypada z naszego słownika.

Rozmowa, tak samo jak rysunek jest jednym z podstawowych filarów pracy architekta. Projektowanie architektoniczne to synteza – czyli łączenie, wiązanie, godzenie sprzeczności w drodze do doskonałości projektowanego budynku. Umiejętność rozmowy, wrażliwość i elastyczność sprawia, że powstają idealne projekty. Dobry kontakt  architekta z klientem nie jest jedyny, obowiązkiem jest zrozumienie wszystkich stron procesu inwestycyjnego i umiejętność rozmowy z nimi – urzędników, budowlańców, inżynierów specjalizujących się w swoich branżach.