Jak wykonuje się zbiorniki na wodę p. pożarowe?

Zbiorniki są bardzo różnorodne. Mogą być zbiorniki na materiały, zbiornik na wodę pitną, zbiornik p. poż. Ten ostatni jest bardzo ważny, ponieważ w razie pożaru jest to najbardziej istotne należy z tego zbiornika korzystać. Zbiornik nie ma możliwość przeciekać. Istotne jest to by był szczelny. Zawsze powinno być z nim wszystko w porządku. Czy jest zima, czy jest lato temperatura wody powinna być taka sama. Bez wątpienia jeżeli będzie ciepła nic się nie stanie, problem dopiero pojawia się wtedy, kiedy ta woda jest zamarznięta. Nie jest wówczas możliwe to, ażeby z niej korzystać. Stwarza to kilka komplikacji i opóźnia ugaszenie pożaru. Prawie każdy zasilanie pionów hydrantowych musi być wewnątrz i na zewnątrz pokryty specjalną powłoką. To ważne, ażeby ta woda była zdatna do wykorzystania. W przypadku wody do pożaru jej właściwości nie mają aż tak wielkiego znaczenia, jak w przypadku wody pitnej. Nie musi być to woda , bardzo czysta, niemniej jednak jeżeli już jest taka możliwość to powinno się zadbać. Zbiorniki są wypełniane wodami z rurociągu. Powinny być w każdym momencie gotowe do tego, by je móc wykorzystać. To ma największe znaczenie, bo z tych zbiorników korzysta się tak rzeczywiście czasem. Sytuacji nigdy nie da się przewidzieć i powinno się być w tej sprawie zapobiegawczym. Ważne jest to, aby wziąć wszystko pod uwagę, by nie było żadnych problemów. Zanim takie zbiornik zostanie wybudowany, wcześniej zrobiony zostaje specjalny projekt. Uwzględnia się wówczas wszystko, tak żeby nie było już potem żadnych przekształceń. Po zaakceptowaniu projektu można dopiero przystępować do dalszych czynności czyli prac związanych z jego budową. To niewątpliwie wymaga czasu. W bardzo wielu przypadkach jest to powiązane również z innymi pracami. Wykonuje się w bardzo wielu przypadkach więcej prac za jednym razem, jest tak kategorycznie wygodniej. Nierzadko buduje się kilka zbiorników obok siebie, niemniej jednak to już uzależniony jest od zamawiających.