Czym są karty charakterystyki i kiedy je się stosuje?

Układ karty charakterystyki się nie zmienia i wszędzie zawiera te same detale i są podane w takiej samej kolejności, Zaznajomić się z nimi ma możliwość prawie każdy i jest w niej wszystko, co być powinno. Nie brakuje żadnych informacji i każdy użytkujący środki czy preparaty chemiczne musi się z  nimi zaznajomić, tylko wtedy będzie można mówić o bezpiecznym użytkowaniu środków chemicznych. W karty charakterystyki znajduje się szesnaście punktów, właściwie każdy po kolei przez użytkownika powinien zostać przeczytany. Najważniejszych jest kilka, które czasem warto poczytać dosłownie dwa razy.  Pierwsze punkty to nazwa mieszaniny a drugi to zagrożenia jakie mogą wystąpić. Ze stuprocentową pewnością są wypisane wszelkie, wręcz te najmniej prawdopodobne, ponieważ nigdy nie wiadomo co się wydarzy. W pewnych sytuacjach chłopcy i dziewczęta są takie nieodpowiedzialne, że łączą ze sobą niektóre preparaty, a okazuje się, że tego robić przenigdy nie wolno. Trzeci punkt karty to informacja o składnikach. Tak jak w wypadku  leków tak i w wypadku preparatów chemicznych wypisany jest bardzo starannie skład.  Czwarty punkt to warto zapamiętać jest to pierwsza pomoc. Od piątego do siódmego punktu osoby dowiedzą się jak postępować w razie określonych sytuacji. Gdyby ona nastąpiła, powinno się sobie z tym radzić. Warto to przeczytać, bo analogicznie jak w wypadku pierwszej pomocy nieraz jest za późno na czytanie, bo wymaga się natychmiastowego działania. Informacje na temat toksykologi i ekologi również zawarte są w tej karcie i powinno się z nimi zaznajomić. Produkt powinien nie być szkodliwy dla środowiska, a o ile jest to powinno się uważać na wykorzystanie. Powinno się stosować je w minimalnych ilościach, według wskazań. Nie powinno postępować się przeciwnie, ażeby nie doszło do nieprzewidzianych w skutkach konsekwencji. Ważnymi z perspektywy przyrody jest postępowanie z odpadami. Należy je utylizować i nie wolno wrzucać do kontenerów na śmieci.