Czym jest rodo

Nowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące zbierania i przetwarzania , a ponadto ochrony danych osobowych fizycznych użytkowników prywatnych na mieszały sporo w polskim przedsiębiorstwie, bo firmy musiały się dopasować do rodo Śląsk. Każda firma musiała wykonać odpowiednie dokumenty, w których informowała swoich klientów o tym, w jaki sposób przetwarzane i udostępniane są ich dane osobowe.
Proces ten trwał w niektórych firmach wręcz wiele miesięcy i jeszcze nie został do końca ukończony.

Ochrona danych Śląsk realizowana jest przez każdą firmę z osobna, ale dokumentację może wdrożyć w firmie zewnętrzny podmiot, który świadczy takie usługi. Wystarczy wyłącznie skontaktować się z firmą, która zajmuje się wdrożeniami i przygotowuje plany organizacji możliwości ochrony i przetwarzania danych. W ciągu od kilku dni do kilku tygodni taka firma przygotuje całą dokumentację. W większych firmach bez wątpienia trzeba również nadać miano stanowisko IOD Śląsk, czyli inspektora danych osobowych w konkretnym przedsiębiorstwie, czyli osoby, która zajmuje się kwestiami ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów. Taką osobą może być posiadacz firmy lub pracownik, który został przez firmę delegowany na takie stanowisko lub do pełnienia takich zadań. Celem inspektora ochrony danych osobowych jest generowanie nowych możliwości przetwarzania i ochrony danych oraz dodatkowo czuwanie nad prawidłowym procesem realizacji tych postanowień bądź również dokonywanie koniecznych przekształceń i informowanie o problemach właściwych organów, które czuwają w Polsce nad ochroną danych osobowych.

Zobacz: rodo dokumentacja śląsk.