Czy warto zapisać się na korepetycje?

Możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu, kartkówki albo sprawdzianu to częściej jedyna szansa by nadgonić szkolne zaległości wynikające z choroby, nieobecności albo po prostu braku wystarczającego skupienia na temacie wtedy gdy był przerabiany na lekcjach.

Korepetycje to niestety integralna część współczesnej szkoły, nauczyciele posiadają niemało uczniów i w większości wypadków nie są w stanie każdemu z nich przeznaczyć się na tyle aby zrozumiał cały przekrój materiału. Jak się okazuje niektóre partie materiału są w niej modyfikowane zbyt fragmentarycznie lub zbyt szybko, czsami uczeń nie zrozumie części tematu a nauczyciel już przeskakuje do kolejnego zagadnienia ażeby wyrobić się w sztywnych ramach czasowych narzuconych z góry. Brak czasu na powtarzanie i tłumaczenie najważniejszych rzeczy tym mniej pojętnym uczniom stwarza, że muszą oni szukać wsparcia gdzie indziej. Stąd również popularne są korepetycje z prawie że każdego przedmiotu: biologii, chemii, fizyki czy matematyki, których udzielają lub nauczyciele poszczególnych przedmiotów w ramach „dorabiania” po godzinach albo też studenci, dla których słynne „korki” to szansa na zarobienie na studenckie przyjemności, pokój w akademiku lub materiały na uczelnie.
Niemało osób zajmuje się udzielaniem korepetycji, dość dużo osób takich dodatkowych lekcji potrzebuje. W wielu wypadkach przed ważnymi sprawdzianami lub egzaminami są one szczególnie przydatne do powtózenia materiału, doszlifowania zdobytej poprzednio wiedzy albo poprawienia popełnianych błędów. Największe zapotrzebowanie dotyczy niewątpliwie przedmiotów ścisłych, popularne są korepetycje z matematyki. Korepetycje z matematyki to w tej chwili jeden z najlepszych interesów związanych z edukacją. Mniejsze, aczkolwiek tez bardzo duże, jest zapotrzebowanie na korepetycje z języków obcych – z języka angielskiego, francuskiego czy niemieckiego. Mniej osób korzysta z korepetycji z takich przedmiotów, jak język polski, historia czy geografia. Warto zaznaczyć, że zainteresowanie korepetycjami nasila się w czasie, gdy uczniowie szkół średnich rozpoczynają gorączkowo myśleć o maturach.